تامین کنندگان

  ماژول ها

تامین کنندگان

توجه: این ویژگی تنها در نسخه نهایی Cytco crm وجود دارد.

تامین کننده، شخص یا سازمانی است که محصولات و یا خدماتی را برای شرکت شما فراهم می کند. تامین کننده می تواند تولید کننده و یا نماینده فروش باشد.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT