تیکت ها

  ماژول ها

تیکت چیست؟

“تیکت” یا “هشدار مشکل پیش آمده”، به پشتیبانی از درخواست های پس از فروش گفته می شود که توسط مشتریان تولید می شود. پس از اینکه راه حل مناسب به مشتریان ارائه و توسط آنها دریافت شد، تیکت به تیم فروش شما برای ایجاد، ارتباط، ویرایش، و بستن مورد و مشکل ایجاد شده. انعطاف پذیری لازم را اعطا می کند.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT