Tag : vtiger crm

جدا کننده ها Vtiger CRM با بهره گیری از یک جداساز، یک فیلد را در فایل. CSV شما را نمایش می دهد. دو جدا ساز متفاوت با نامهای کاما یا ویرگول(,) و سمی کالون (;)  در CRM استفاده می شوند. می توانید فیلد ها را با کمک جدا سازهای دیگر نیز از هم جدا کنید ..

Read more

تامین کنندگان توجه: این ویژگی تنها در نسخه نهایی Cytco crm وجود دارد. تامین کننده، شخص یا سازمانی است که محصولات و یا خدماتی را برای شرکت شما فراهم می کند. تامین کننده می تواند تولید کننده و یا نماینده فروش باشد. You must be logged in to view the hidden..

Read more