Tag : FAQ

پرسش های متداول   FAQ چیست؟ پرسش و پاسخ -FAQ  به عنوان منبعی برای تمام پرسش و پاسخهایی که توسط مشتریانتان پرسیده شده است، عمل می کند و اعضای تیم پشتیبانی شما دیگر لازم نیست به هر سوال پاسخ تازه ای بدهند، بلکه می توانند از راه حل های موجود بارها و بارها استفاده کنند. ..

Read more