Tag : crm

وارد کردن عناوین در چهارمین قدم مراحل ورود اطلاعات باید فیلدهای فایل CSV. را با فیلدهای حساب کاربر خود در CRM مطابقت دهید. فیلدها از قسمت عنوان یا Header فایل CSV. شما در گوشه سمت چپ و فیلد ها در CRM در قسمت راست نمایش داده می شوند. در این شرایط توجه به ایجاد نقشه برای فیلدها، ..

Read more

واجد شرایط بودن سرنخ Cytco CRM پلت فرم بصری برای پیگیری و مدیریت سرنخ ها است. طبقه بندی سرنخ ها، باعث تشخیص سرنخ هایی که پتانسیل تبدیل شدن به فروش  را دارند، شناسایی و  پیگیری شوند. این قضیه به طرز قابل توجهی تلاشهای تیم فروش را کاهش داده و در زمانشان صرفه جویی خواهد کرد ..

Read more

ثبت سرنخ ها نکته : این ویژگی در نسخه فروش و نسخه نهایی Cytco CRM موجود است. در Cytco CRM ، سرنخ نمایانگر یک مشتری فاقد شرایط لازم است. با پیگیری منظم و تلاش جدی، می توانید چشم انداز بالقوه را شناسایی کنید. ایجاد سرنخ ها ظاهرا اولین گام از روند فروش در Cytco CRM ..

Read more

پرسش های متداول   FAQ چیست؟ پرسش و پاسخ -FAQ  به عنوان منبعی برای تمام پرسش و پاسخهایی که توسط مشتریانتان پرسیده شده است، عمل می کند و اعضای تیم پشتیبانی شما دیگر لازم نیست به هر سوال پاسخ تازه ای بدهند، بلکه می توانند از راه حل های موجود بارها و بارها استفاده کنند. ..

Read more