Tag : پاسخگوی خودکار

مقدمه ای بر پاسخگوی خودکار پاسخگوی خودکار در شرایط لازم، به طور خودکار به گیرندگان ایمیل ارسال می کند. زمانی که به صورت روزانه به ایمیل های مشابه پاسخ می دهید، یا می خواهید  یک جواب خودکار برای آدرس ایمیل مشخصی بفرستید، می توانید از پاسخگوی خودکار عملکردی با عنوان ” پاسخگوی خودکار ” استفاده ..

Read more

به عنوان بخشی از فعالیت های بازاریابی، به مجموعه ای هدفمند از مخاطبان ایمیل ارسال می شود. می توانید به منظور تبلیغ محصولات خود به سرنخ ها، ایمیل های سفارشی ارسال کنید. در نهایت ممکن است روزی سرنخ های شما ، به مشتریان راضی و خوشحال تبدیل شوند. این ایمیل های تبلیغاتی به منظور افزایش ..

Read more