Tag : مدیریت ارتباط با مشتری

پشتیبانی پشتیبانی Cytco CRM ساده و درک آن آسان است و بدون هیچ زحمتی بصورت رایگان از ویژگی های آن می توان استفاده کرده و به مشتریان خدمات سریع و دقیق ارائه داد. می توانید موارد را سریعتر از آنچه که فکر می کنید رفع کنید. کاربری آسان پرتال مشتریان، مانند یک کانال عظیم عمل ..

Read more

ویرایشگر تنظیمات  نکته: این ویژگی در نسخه مدیریت مخاطب، نسخه فروش، نسخه پشتیبانی و نسخه نهایی از Cytco CRM موجود است. ویرایشگر تنظیمات به شما کمک می کند تا نام تیم پشتیبانی و ایمیل هشداری که قرار است از تنها کانال پشتیبانی ارسال شود را تنظیم کنید. به علاوه ویرایشگر تنظیمات برای بارگذاری حداکثر حجم ..

Read more

توجه: این ویژگی در نسخه فروش و نسخه کلی Cytco CRM وجود دارد.   فرصت چیست؟ فرصت، چشم اندازی با تغییرات گسترده عملکرد تولید است. فرصت ها، استراتژی پیگیری مشتریان آینده نگری هستند که علاقمندند تا فروش موفقی را به پایان برسانند. یک فرصت، فروشی بالقوه را نشان می دهد. مشتریانی که علاقمندند محصول شما ..

Read more

سازمان ها توجه: این ویژگی در نسخه های مدیریت مخاطب، فروش، پشتیبانی و نسخه کامل Cytco CRM وجود دارد.   سازمان چیست؟ سازمان، یک کمپانی یا موسسه ای را معرفی می کند که چند کارمند دارد. مخاطبان،همینطور هم کارکنان، می توانند به طور مستقیم با رکورد سازمان مرتبط باشند. برای سازمان همیشه لازم نیست یک ..

Read more

اسناد توجه: این ویژگی در نسخه مدیریت قرارداد، فروش، پشتیبانی و نسخه کلی  Cytco CRM وجود دارد. اسناد چیست؟ اسناد، فایل هایی هستند شما در CRM خود ذخیره می کنید. می توانید فایل ها را به صورت مستقیم بارگزاری کنید و یا لینک خارجی را برای دانلود فایل ها در نظر بگیرید. فایل ها با گروه ..

Read more