Tag : ماژول گروه ها در CRM

توجه: این ویژگی در نسخه های مدیریت مخاطب، فروش، پشتیبانی و نسخه کلی سیتکو CRM وجود دارد.   گروه ها می توانند ترکیبی از کاربران، نقش ها، نقش ها و زیردستان و گروه های مختلف که در یک سازمان حضور دارند باشند. گروه ها در ساختن تیم هایی برای به اشتراک گذاری تنظیمات رایج رکوردها ..

Read more