Tag : ماژول پرش به صفحه crm

شما هزاران رکورد در حساب کاربری سیتکو CRM خود دارید و در جستجوی یک رکورد خاص هستید و محل دقیق آن را نیز می دانید. رفتن را از طریق هر صفحه ممکن است زمان زیادی را صرف می کند. در اینجا راه ساده تری برای رفتن به صفحه مورد نظر پیشنهاد می شود و آن ..

Read more