Tag : ماژول محدودیت دسترسی کاربران ویتایگر

 بین سطح دسترسی پروفایل ها و سطح دسترسی مشترک قوانین گیج شده اید؟ می توان به این مسئله ساده تر و دقیق تر فکر کرد، قوانین به اشتراک گذاشته شده، رکوردهایی را که کاربران شما می توانند ببینند، تعریف می کنند. به عبارت دیگر پروفایل ها، کارهایی که کاربران روی رکوردهای قابل دیدن خود انجام ..

Read more