Tag : ماژول فرصت برای CRM

توجه: این ویژگی در نسخه فروش و نسخه کلی Cytco CRM وجود دارد.   فرصت چیست؟ فرصت، چشم اندازی با تغییرات گسترده عملکرد تولید است. فرصت ها، استراتژی پیگیری مشتریان آینده نگری هستند که علاقمندند تا فروش موفقی را به پایان برسانند. یک فرصت، فروشی بالقوه را نشان می دهد. مشتریانی که علاقمندند محصول شما ..

Read more