Tag : صدور تیکت

تیکت چیست؟ “تیکت” یا “هشدار مشکل پیش آمده”، به پشتیبانی از درخواست های پس از فروش گفته می شود که توسط مشتریان تولید می شود. پس از اینکه راه حل مناسب به مشتریان ارائه و توسط آنها دریافت شد، تیکت به تیم فروش شما برای ایجاد، ارتباط، ویرایش، و بستن مورد و مشکل ایجاد شده. انعطاف پذیری لازم ..

Read more