Tag : شناسایی فروشندگان

با غربالگری خطرات موجود در دسته بندی محصولات ارائه شده به مشتریان و محصولاتی که از فروشندگان تهیه کرده اید، می توانید به لیست موجودی ها دسترسی پیدا کنید. ماژول هایی مانند محصولات، خدمات، کتابچه قیمت، فروشندگان، سفارش های فروش و غیره در ساماندهی محصولات موجود در انبار، پیش بینی درخواست ها، جایگزینی اقلام در ..

Read more