Tag : سی آر ام

لازم است تیم فروش هنگامی که وضعیت سرنخ به مهم تغییر پیدا کرد هوشیار باشد. شما می توانید به صورت اتوماتیک رویدادهای تقویم و آنچه باید انجام شود را ایجاد کنید و آنها را به تیم فروش خود اختصاص داده و سرنخ های مهم را پیگیری کنید. جریان کاری که در ادامه می آید قرار ..

Read more

توجه: این ویژگی در نسخه های فروش و نسخه کامل Cytco crm وجود دارد.   کتابچه قیمت چیست؟ کتابچه قیمت، توانایی نسبت دادن قیمت های متفاوت به محصولات است. کتابچه قیمت،قدرت کنترل قیمت ها را به شما می دهد، می توانید قیمت ها را در لحظه نیز نوسان دهید.در نتیجه، می توانید همیشه بهترین قیمت ..

Read more

توجه: این ویژگی تنها در صورت تقاضا، در نسخه CRM قرار میگیرد. یکپارچه بودن سیتکو CRM با دسترسی سریع رومیزی، امکان همگام سازی مخاطبین، محصولات، خدمات و فاکتورها را بین دسترسی سریع و نرم افزار CRM را به شما می دهد. دو روش همگام سازی این اطمینان خاطر را می دهد که داده وارد شده ..

Read more