Tag : سفارشی کردن CRM

تنظیمات مرور صفحه تنظیمات سیتکو CRM   کاربران کاربران، مردمی را نشان می دهد که می توانند وارد سیتکو CRM شده و مطابق با سطح دسترسی تعریف شده برای آنها، به رکوردها دسترسی داشته باشند. You must be logged in to view the hidden..

Read more

 مزیت بزرگ نمایش خلاصه وضعیت که به تازگی معرفی شده، این است که لازم نیست شما زبانه های مختلف را برای دیدن اطلاعات پراکنده در جاهای متفاوت باز کنید. نمایش خلاصه پروژه ها به شما این امکان را می دهد که همه اطلاعات مهم پروژه را در یک صفحه ببینید. بعضی از کاربران، این قابلیت را ..

Read more

سازمان ها توجه: این ویژگی در نسخه های مدیریت مخاطب، فروش، پشتیبانی و نسخه کامل Cytco CRM وجود دارد.   سازمان چیست؟ سازمان، یک کمپانی یا موسسه ای را معرفی می کند که چند کارمند دارد. مخاطبان،همینطور هم کارکنان، می توانند به طور مستقیم با رکورد سازمان مرتبط باشند. برای سازمان همیشه لازم نیست یک ..

Read more

توجه: این ویژگی فقط در نسخه کامل Cytco CRM وجود دارد. سفارش فروش، سندی داخلی بوده که بعد از دریافت سفارش خرید توسط شرکت تولید می شود. این سند به شما کمک می کند تا بتوانید همه محصولات و خدماتی که باید تولید شوند، ارسال و یا دریافت شوند و … را طبق تاریخ و قیمت ..

Read more

توجه: این ویژگی فقط در نسخه کامل Cytco crm وجود دارد. سفارش خرید، سند قانونی است که توسط خریدار برای خرید محصولات و یا خدمات استفاده می شود و نیازها و خواسته های او را به طور صریح بیان می کند.سفارش خرید شامل شماره سفارش خرید، جزئیات خریدار، جزئیات محصول و یا خدمات، شرایط و ضوابط، قیمت ..

Read more

تقویم نکته: این ویژگی تنها در صورت خرید ماژول مرتبط فعال می شود. یک روز کاری کارشناس و یا مدیر فروش، شامل مدیریت، پیگیری و ردیابی فعالیت هاست که برای انجام دادن در آن روز برنامه ریزی شده اند. شما همه این امور را می توانید با برنامه تقویم در سیتکو CRM انجام دهید. You ..

Read more