Tag : سفارشی سازی CRM

این گردش کار به تغییرات سطح کد نیاز دارد و از این رو حساب کاربری مورد تقاضای سیتکو CRM  را پشتیبانی نمی کند.تعداد کمی از توابع سفارشی برای مطابقت با الزامات سیتکو CRM توسعه داده شده اند. از جمله: کمیت محصولات هنگامی که فاکتور برای آنها تولید شده است کاهش پیدا خواهد کرد. کمیت محصولات ..

Read more

  ترجیحات من، در پیکربندی اطلاعات شخصی به شما کمک می کند. گام های زیر را برای بروز رسانی اطلاعات شخصی کاربر انجام دهید: روی نام کاربری کلیک کنید. روی ترجیحات من کلیک کنید. جزئیاتی که در ادامه مطلب آمده، بروز رسانی کرده و ذخیره کنید. You must be logged in to view the hidden..

Read more

شما هزاران رکورد در حساب کاربری سیتکو CRM خود دارید و در جستجوی یک رکورد خاص هستید و محل دقیق آن را نیز می دانید. رفتن را از طریق هر صفحه ممکن است زمان زیادی را صرف می کند. در اینجا راه ساده تری برای رفتن به صفحه مورد نظر پیشنهاد می شود و آن ..

Read more

توجه: این ویژگی در نسخه مدیریت مخاطب، فروش،پشتیبانی و نسخه کامل Cytco CRM وجود دارد. از اشتراک گذاری قوانین، برای تنظیم قوانین اشتراک گذاری داده ها در بین کاربران در طول سلسله مراتب نقش ها استفاده می شود. در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری سیتکو، دسترسی به رکوردهای CRM به صوت پیش فرض، در ..

Read more

نرم افزار ارتباط با مشتری سیتکو CRM، دسترسی و کنترل جزء به جزء نقش ها و پروفایل ها را امکان پذیر می کند. توجه: قوانین به اشتراک گذاری به صورت پیش فرض در نرم افزار Cytco CRM روی حالت عمومی قرار گرفته، به طوری که همه افراد می توانند همه رکوردها را ببینند. You must ..

Read more

ایجاد فیلترهای سفارشی فیلترها، یا نمایش ها، برای جدا کردن رکوردهای خاص مورد نظر از دیگر رکوردها و همچنین دسته بندی آنها در بخش های مختلف است. به عنوان مثال، شما می توانید همه رکوردها را به سرعت در بعضی از زمینه های خاص فیلتر کنید و این رکوردها را به عاملین فروش خود در این ..

Read more