Tag : سفارشی سازی سیتکو crm

تنظیمات مرور صفحه تنظیمات سیتکو CRM   کاربران کاربران، مردمی را نشان می دهد که می توانند وارد سیتکو CRM شده و مطابق با سطح دسترسی تعریف شده برای آنها، به رکوردها دسترسی داشته باشند. You must be logged in to view the hidden..

Read more

این گردش کار به تغییرات سطح کد نیاز دارد و از این رو حساب کاربری مورد تقاضای سیتکو CRM  را پشتیبانی نمی کند.تعداد کمی از توابع سفارشی برای مطابقت با الزامات سیتکو CRM توسعه داده شده اند. از جمله: کمیت محصولات هنگامی که فاکتور برای آنها تولید شده است کاهش پیدا خواهد کرد. کمیت محصولات ..

Read more

  ترجیحات من، در پیکربندی اطلاعات شخصی به شما کمک می کند. گام های زیر را برای بروز رسانی اطلاعات شخصی کاربر انجام دهید: روی نام کاربری کلیک کنید. روی ترجیحات من کلیک کنید. جزئیاتی که در ادامه مطلب آمده، بروز رسانی کرده و ذخیره کنید. You must be logged in to view the hidden..

Read more