Tag : سرنخ ها

واجد شرایط بودن سرنخ Cytco CRM پلت فرم بصری برای پیگیری و مدیریت سرنخ ها است. طبقه بندی سرنخ ها، باعث تشخیص سرنخ هایی که پتانسیل تبدیل شدن به فروش  را دارند، شناسایی و  پیگیری شوند. این قضیه به طرز قابل توجهی تلاشهای تیم فروش را کاهش داده و در زمانشان صرفه جویی خواهد کرد ..

Read more

ثبت سرنخ ها نکته : این ویژگی در نسخه فروش و نسخه نهایی Cytco CRM موجود است. در Cytco CRM ، سرنخ نمایانگر یک مشتری فاقد شرایط لازم است. با پیگیری منظم و تلاش جدی، می توانید چشم انداز بالقوه را شناسایی کنید. ایجاد سرنخ ها ظاهرا اولین گام از روند فروش در Cytco CRM ..

Read more

به عنوان بخشی از فعالیت های بازاریابی، به مجموعه ای هدفمند از مخاطبان ایمیل ارسال می شود. می توانید به منظور تبلیغ محصولات خود به سرنخ ها، ایمیل های سفارشی ارسال کنید. در نهایت ممکن است روزی سرنخ های شما ، به مشتریان راضی و خوشحال تبدیل شوند. این ایمیل های تبلیغاتی به منظور افزایش ..

Read more

سطل زباله رکوردهایی که از ماژول های مختلف حذف شده اند، در سطل زباله ذخیره می شوند. در واقع سطل زباله برای تمام رکوردهای حذف شده مانند یک بایگانی عمل کرده و کمک می کند تا در صورت نیاز همه اطلاعات را برگردانید.You must be logged in to view the hidden..

Read more