Tag : راهنمای فارسی ویتایگر

توجه: این ویژگی در نسخه های مدیریت کنترل، نسخه فروش، نسخه پشتیبانی و نسخه کلی Cytco CRM وجود دارد. مخاطبین و یا ” اشخاص” چه کسانی هستند؟ مخاطب می تواند به عنوان یک سرنخ مناسب برای فروش معرفی شود. بوسیله مخاطبین می توان مشتریان واجد شرایط را از میان لیست انبوهی از مشتریان تمایز داد. همچنین ..

Read more

خدمات چیست؟ خدمات به کمک های رایگان و غیر رایگانی که شما به نفع مشتریان خود ارائه می دهید گفته می شود. به طور کلی، خدمات، اقلام غیر پولی هستند که به مشتریان خود عرضه می کنید. خدمات بسته بندی ندارند. You must be logged in to view the hidden..

Read more

توجه: این ویژگی فقط در نسخه کامل Cytco crm وجود دارد. سفارش خرید، سند قانونی است که توسط خریدار برای خرید محصولات و یا خدمات استفاده می شود و نیازها و خواسته های او را به طور صریح بیان می کند.سفارش خرید شامل شماره سفارش خرید، جزئیات خریدار، جزئیات محصول و یا خدمات، شرایط و ضوابط، قیمت ..

Read more