Tag : خرید سیتکو CRM

  PDF ساز اگر قالب های پیش فرض PDF نیازهای تان را مرتفع نکرد، PDF ساز برای ایجاد قالبی پیش فرض برای ماژول های فاکتور، پیش فاکتورها، سفارش فروش و سفارش خرید، کمک تان خواهد کرد. در نتیجه می توانید اسناد سفارشی شده برای عملیات تجاری خود داشته باشید.You must be logged in to view ..

Read more

توجه: این ویژگی در نسخه مدیریت تماس، فروش، پشتیبانی و نسخه کلی سیتکو CRM وجود دارد. این ویژگی به شما در تنظیم سرور خروجی با تنظیمات SMTP ( پروتکل ساده انتقال ایمیل ) سرور ایمیل برای مدیریت ارسال ایمیل ها از سیتکو CRM کمک می کند.You must be logged in to view the hidden..

Read more