Tag : تنظیمات CRM

تنظیمات مرور صفحه تنظیمات سیتکو CRM   کاربران کاربران، مردمی را نشان می دهد که می توانند وارد سیتکو CRM شده و مطابق با سطح دسترسی تعریف شده برای آنها، به رکوردها دسترسی داشته باشند. You must be logged in to view the hidden..

Read more

تماس های تلفنی نمای کلی مازول تماس تلفنی، Cytco CRM را به سرویس های میزبانی تلفنی، مانند استریسک، متصل می کند. در آینده برای حمایت از افزایش استفاده در سیستم های PBX مستقر مانند سیسکو، و آوایا، از آن پشتیبانی خواهد شد.You must be logged in to view the hidden..

Read more

تجزیه و تحلیل داده ها، با دسته بندی کردن، پیش بینی و پررنگ نمودن اطلاعات معنی دار از داده های ذخیره شده درCRM ای که دارید، عملکرد کسب و کارتان را بهبود خواهد بخشید. با امکان تجزیه و تحلیل داده ها دیگر برای ایجاد اطلاعات داده ها و تحلیل کامل داده ها از طریق گزارش ..

Read more

ویرایشگر تنظیمات  نکته: این ویژگی در نسخه مدیریت مخاطب، نسخه فروش، نسخه پشتیبانی و نسخه نهایی از Cytco CRM موجود است. ویرایشگر تنظیمات به شما کمک می کند تا نام تیم پشتیبانی و ایمیل هشداری که قرار است از تنها کانال پشتیبانی ارسال شود را تنظیم کنید. به علاوه ویرایشگر تنظیمات برای بارگذاری حداکثر حجم ..

Read more

توجه: این ویژگی در نسخه های مدیریت تماس، فروش، پشتیبانی و نسخه کامل سیتکو CRM وجود دارد.   می توانید برنامه مدیریت ارتباط با مشتری را با آپلود لوگو شرکت و جزئیات خدمات سیتکو CRM شخصی سازی کنید. در نتیجه، لوگو شرکت روی صفحه خانگی شما نمایش داده می شود. همچنین، لوگو و آدرس شرکت ..

Read more