Tag : اقدامات تبلیغاتی

مقدمه ای بر پاسخگوی خودکار پاسخگوی خودکار در شرایط لازم، به طور خودکار به گیرندگان ایمیل ارسال می کند. زمانی که به صورت روزانه به ایمیل های مشابه پاسخ می دهید، یا می خواهید  یک جواب خودکار برای آدرس ایمیل مشخصی بفرستید، می توانید از پاسخگوی خودکار عملکردی با عنوان ” پاسخگوی خودکار ” استفاده ..

Read more

کمپین ها (اقدامات تبلیغاتی) نکته: این ویژگی در نسخه فروش و نسخه نهایی از Cytco CRM موجود است. اقدامات تبلیغاتی به تیم بازاریابی شما توانایی زمان بندی و اجرای کمپین های بازاریابی انبوه را ارائه می دهد. Cytco CRM با لیستی از سرنخ ها، مخاطبین، فرصت ها و سازمانهای انتخاب شده برای ایجاد اقدامات تبلیغاتی ..

Read more