Tag : ابزارک میانبر پرتال

پرتال مشتریان پرتال سلف سرویس مشتری چیست؟ پرتال مشتریان خدمات سلف سرویس برای مشتریان فراهم می کند. آنها می توانند در صورت بروز هر مسئله ای تیکت ارائه دهند که این قضیه برای مدیریت ارتباطی سالم با مشتریان به شما کمک خواهد کرد. علاوه بر این در این پرتال مشتریان در صورتیکه دسترسی لازم به ..

Read more