اطلاع رسان پیام کوتاه

  ماژول ها

 

اطلاع رسان پیام کوتاه

این ویژگی شما را قادر می سازد تا براحتی امکان ارسال پیام کوتاه متنی به مشتریانتان را داشته باشید. می توانید فقط با یک اشاره، پیام های متنی را به رکورد های متعدد ارسال کنید. همچنین در ارسال پیام ها به صورت کنترل دستی، می توانید اطلاعیه های در انتظاری که به صورت خودکار از جریان گردش کارها در CRM نشأت گرفته اند را، ارسال کنید.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT