سفارش فروش

  ماژول ها

توجه: این ویژگی فقط در نسخه کامل Cytco CRM وجود دارد.

سفارش فروش، سندی داخلی بوده که بعد از دریافت سفارش خرید توسط شرکت تولید می شود. این سند به شما کمک می کند تا بتوانید همه محصولات و خدماتی که باید تولید شوند، ارسال و یا دریافت شوند و … را طبق تاریخ و قیمت پیگیری کنید. سفارش فروش شامل شماره سفارش، سفارش خرید،محدوده زمانی فاکتور،صورتحساب و آدرس حمل،محصولات و یا خدمات، قیمت و مالیت و … است.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT