اجرای کمپین های ایمیل

  بازاریابی, ماژول ها

قابلیت ارسال ایمیل های موضوعی و گروهی به لیست انتخابی مشترکین، ایجاد کمپین های ایمیل و ایجاد قالب های زیبای ایمیلی یکی از ویژگیهای مطرح نرم افزار Cytco CRM است.

این ویژگی در داشتن معاملات بیشتر در زمان کمتر به کاربران خود کمک می کند.

 

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT