سفارش خرید

  ماژول ها

توجه: این ویژگی فقط در نسخه کامل Cytco crm وجود دارد.

سفارش خرید، سند قانونی است که توسط خریدار برای خرید محصولات و یا خدمات استفاده می شود و نیازها و خواسته های او را به طور صریح بیان می کند.سفارش خرید شامل شماره سفارش خرید، جزئیات خریدار، جزئیات محصول و یا خدمات، شرایط و ضوابط، قیمت و … است.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT