پروژه ها

  ماژول ها

پروژه ها

این ویژگی فقط در نسخه نهایی Cytco CRM در دسترس است.

پروژه چیست؟

پروژه یک کار طراحی شده است که شامل اهداف مشخص، تاریخ شروع، تاریخ خاتمه هدف، بودجه ها، مراحل پیشرفت و غیره است. نظرات در همکاری نزدیک با کاربرانتان موثر خواهند بود.می توانید موارد مشخص شده و مشکلات رفع شده مربوط به پروژه ها را با ماژول تیکت ها، پیگیری کنید.

 

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT