محصولات

  ماژول ها

توجه:  این ویژگی در نسخه فروش، پشتیبانی و نسخه کامل Cytco crm وجود دارد.

 

محصول چیست؟

محصولات، موجودی اجناس را در فهرست کالاهای شما نشان می دهند. محصولات می توانند از تامین کننده شما خریداری شود و یا به مشتریانتان عرضه شوند. اینکه کدام یک از این دو حالت اتفاق بیافتند به ماهیت سازمان شما بستگی دارد. اگر شرکت شما هم کار خرید و هم فروش محصولات را داشته باشد، ماژول محصولات می تواند به عنوان پلی بین بخش خرید و فروش باشد.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT