فرصت ها

  ماژول ها

توجه: این ویژگی در نسخه فروش و نسخه کلی Cytco CRM وجود دارد.

 

فرصت چیست؟

فرصت، چشم اندازی با تغییرات گسترده عملکرد تولید است. فرصت ها، استراتژی پیگیری مشتریان آینده نگری هستند که علاقمندند تا فروش موفقی را به پایان برسانند.

یک فرصت، فروشی بالقوه را نشان می دهد. مشتریانی که علاقمندند محصول شما را بخرند را می توان فرصت نامید. آنها اهمیت زیادی دارند و مراحل یک فروش را از ابتدا تا انتها نشان می دهند.

سیر فرآیند فروش ممکن است از مرحله متفاوتی شروع شود.

 

    You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT