دارایی ها

  ماژول ها

دارایی چیست؟

دارایی ها منابع محسوس و نامحسوسی هستند که به مشتریان خود ارائه می دهید. وقتی محصولات به دست مشتریانتان رسیدند، اطلاعات هر محصول به صورت مستقل شامل: شماره محصول، شماره سریال، تاریخ فروش، نام مشتری و غیره، در رکورد دارایی های CRM ذخیره می شوند.

با استفاده از دارایی ها برای تیم پشتیبانی شما، حسابرسی محصولات و موارد حل و فصل شده بر اساس آنها به صورت مجزا، آسان خواهد بود.

 

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT