ویرایشگر برچسب

  ماژول ها

ویرایشگر برچسب ها

توجه: این ویژگی تنها به درخواست مشتری در نرم افزار CRM قرار می گیرد.

نرم افزار Cytco CRM به کاربرانی که مدیر هستند این امکان را می دهد که نام ماژول ها، برچسب فیلدها، و دیگر  رشته ها را برای تطابق با نیازهای کسب و کار در سفارشی سازی کنید.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT