صدور فاکتور

  ماژول ها

فاکتور

یک فاکتور یا سند مالی یک بیانیه به اقلام نوشته شدۀ غیر قابل معامله برای محصولات و خدماتی است که به مشتری داده شده است که معمولاً شامل جزئیات محصولات و خدمات، قیمتها و مالیات، تاریخ ها، طرف های درگیر، اطلاعات آدرس، اصطلاحات و تخفیفات و روش های پرداخت است.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT