خانه

  ماژول ها

صفحه اصلی

Cytco CRM ابزارک های متفاوتی برای صفحه اصلی ارائه می دهد که نمایش نموداری از وضعیت فعلی و شاخص های عملکرد کلیدی را ایجاد می کند.

تجزیه و تحلیل کاملی از داده ها بر روی یک صفحه نمایش واحد در معرض دید گداشته می شود و تصمیم گیری ها و نتیجه گیری ها را می توان در یک نگاه از نظر گذراند.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT