سفارشی سازی حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

 

خودکار سازی

 

متفرقه

 

تنظیم فیلدها

 

ایجاد و وارد کردن ماژول ها

 

تنظیم ماژول ها

 

 

سازماندهی اطلاعات

 

پیدا کردن موارد تکراری

 

LEAVE A COMMENT