پرتال مشتریان

  ماژول ها

پرتال مشتریان

پرتال سلف سرویس مشتری چیست؟

پرتال مشتریان خدمات سلف سرویس برای مشتریان فراهم می کند. آنها می توانند در صورت بروز هر مسئله ای تیکت ارائه دهند که این قضیه برای مدیریت ارتباطی سالم با مشتریان به شما کمک خواهد کرد. علاوه بر این در این پرتال مشتریان در صورتیکه دسترسی لازم به آنها داده شود، قادر به مشاهده سوال های متداول مبتنی بر پایگاه دانش، فاکتورها، پیش فاکتورها، محصولات، خدمات، اسناد، مخاطبین، حسابهای کاربری، دارای ها، و پروژه های مرتبط با سازمانی که در آن کار می کنند، خواهند بود.

در پرتال مشتریان، مدیر می تواند فیلدها را کنترل کند. علاوه بر آن به عنوان مدیر می توان ترتیب قرار گرفتن زبانه ها را دوباره مرتب کرده، زبانه ها را فعال/غیر فعال کرده، و به هر کاربر، برای کنترل دسترسی به فیلد ها و تعیین پیش فرض مامور رسیدگی به عملیات بر روی تیکت، مشخصات مربوطه اختصاص داده می شود.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT