Category : بازاریابی

مقدمه ای بر پاسخگوی خودکار پاسخگوی خودکار در شرایط لازم، به طور خودکار به گیرندگان ایمیل ارسال می کند. زمانی که به صورت روزانه به ایمیل های مشابه پاسخ می دهید، یا می خواهید  یک جواب خودکار برای آدرس ایمیل مشخصی بفرستید، می توانید از پاسخگوی خودکار عملکردی با عنوان ” پاسخگوی خودکار ” استفاده ..

Read more

کمپین ها (اقدامات تبلیغاتی) نکته: این ویژگی در نسخه فروش و نسخه نهایی از Cytco CRM موجود است. اقدامات تبلیغاتی به تیم بازاریابی شما توانایی زمان بندی و اجرای کمپین های بازاریابی انبوه را ارائه می دهد. Cytco CRM با لیستی از سرنخ ها، مخاطبین، فرصت ها و سازمانهای انتخاب شده برای ایجاد اقدامات تبلیغاتی ..

Read more

به عنوان بخشی از فعالیت های بازاریابی، به مجموعه ای هدفمند از مخاطبان ایمیل ارسال می شود. می توانید به منظور تبلیغ محصولات خود به سرنخ ها، ایمیل های سفارشی ارسال کنید. در نهایت ممکن است روزی سرنخ های شما ، به مشتریان راضی و خوشحال تبدیل شوند. این ایمیل های تبلیغاتی به منظور افزایش ..

Read more

قابلیت ارسال ایمیل های موضوعی و گروهی به لیست انتخابی مشترکین، ایجاد کمپین های ایمیل و ایجاد قالب های زیبای ایمیلی یکی از ویژگیهای مطرح نرم افزار Cytco CRM است. این ویژگی در داشتن معاملات بیشتر در زمان کمتر به کاربران خود کمک می کند.   You must be logged in to view the hidden..

Read more