گروه ها

  ماژول ها

توجه: این ویژگی در نسخه های مدیریت مخاطب، فروش، پشتیبانی و نسخه کلی سیتکو CRM وجود دارد.

 

گروه ها می توانند ترکیبی از کاربران، نقش ها، نقش ها و زیردستان و گروه های مختلف که در یک سازمان حضور دارند باشند. گروه ها در ساختن تیم هایی برای به اشتراک گذاری تنظیمات رایج رکوردها به شما کمک می کند.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT