یافتن موارد تکراری هنگام ورود اطلاعات

شما هزاران رکورد را وارد سیتکو CRM خود می کنید و غیر ممکن است بتوانید موارد تکراری را در فایل .csv خود در یک نگاه بیابید. به همین دلیل است که به شما پیشنهاد می کنیم موارد تکراری را در ۳ مرحله، هنگام ورود اطلاعات بررسی کنید. این کار به شما کمک می کند تا بتوانید موراد تکراری را از دیگر رکوردها تفکیک کنید.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT