پشتیبانی زبان سیتکو CRM

می توانید سیتکو CRM خود را با انتخاب زبان مورد نظر از بخش ترجیحات من، بومی سازی کنید. سیتکو CRM به صورت پیش فرض از ۱۳ زبان مختلف پشتیبانی می کند. نیازی به نصب هیچ زبانی نیست.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT