پرش به صفحه

شما هزاران رکورد در حساب کاربری سیتکو CRM خود دارید و در جستجوی یک رکورد خاص هستید و محل دقیق آن را نیز می دانید. رفتن را از طریق هر صفحه ممکن است زمان زیادی را صرف می کند. در اینجا راه ساده تری برای رفتن به صفحه مورد نظر پیشنهاد می شود و آن پریدن به صفحه مورد نظر است.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT