پاسخگوی خودکار

  بازاریابی, ماژول ها

مقدمه ای بر پاسخگوی خودکار

پاسخگوی خودکار در شرایط لازم، به طور خودکار به گیرندگان ایمیل ارسال می کند. زمانی که به صورت روزانه به ایمیل های مشابه پاسخ می دهید، یا می خواهید  یک جواب خودکار برای آدرس ایمیل مشخصی بفرستید، می توانید از پاسخگوی خودکار عملکردی با عنوان ” پاسخگوی خودکار ” استفاده کنید. یک پاسخگوی خودکار یک ایمیل با محتویات پیغامی استاندارد(مبتنی بر متنی که شما مشخص کرده اید و به هر کسی که می خواهید ایمیل را دریافت کند) در زمانی که تنظیم کرده اید، خواهد فرستاد.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT