ویرایشگر منو

توجه: این ویژگی، در نسخه مدیریت تماس، فروش، پشتیبانی و نسخه کلی سیتکو CRM وجود دارد.

 

با کمک ویرایشگر منو، شما می توانید به ماژول های سیتکو CRM در نوار منو، به راحتی دسترسی داشته باشید.

این موضوع، پیمایش آسان و سوئیچینگ بین ماژول های مختلف، را ساده خواهد کرد.

شما می توانید موقعیت خودتان را با توجه به نیازهایتان تغییر دهید.

لیست ماژول های در دسترس سیتکو CRM در زیر منوی همه  نشان داده شده اند.

به عنوان مثال، غالبا دسترسی به ماژول فروش با ماژول های مخاطب، سرنخ ، فاکتور و .. مرتبط است.کاربران، برای صرفه جویی در وقت، به طور مرتب ماژول های نوار منو را می بینند.

 

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT