ویرایشگر لیست انتخاب

  ماژول ها, گام های اصلی

ویرایشگر لیست انتخاب

نکته: این ویژگی در نسخه مدیریت مخاطبین، نسخه فروش، نسخه پشتیبانی و نسخه نهایی از Cytco CRM موجود است.

همانطور که از نام این مطلب پیداست، لیست انتخاب یک فیلد منوی کشویی با لیستی از گزینه های موجود و در دسترس است که تنها یک گزینه را می توان انتخاب کرد.  به عنوان مثال “وضعیت سرنخ” در “ماژول سرنخ ها” قرار گرفته و قابل انتخاب است. ویرایشگر لیست انتخاب برای پیکربندی مقادیر در ماژول های متفاوت استفاده می شود. این ویرایشگر شما را قادر به افزودن مقادیر جدید، تغییر نام، حذف مقادیر یا مرتب سازی مقادیر موجود در لیست انتخاب خواهد کرد.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT