ویرایشگر فیلدها و نحوه چیدمان فیلدها

  ماژول ها, گام های اصلی

ویرایشگر فیلدها و نحوه چیدمان فیلدها

این ویژگی در نسخه مدیریت مخاطبین، نسخه فروش، نسخه پشتیبانی و نسخه نهایی از Cytco CRM موجود است.

CRM مجموعه ای از فیلدهای پیش فرض را ارائه می دهد. این ویژگی امکان ایجاد فیلدهای سفارشی، تنظیم مجدد فیلدها، ویرایش خصوصیات فیلد و انتقال فیلدها در داخل و در سراسر بلوک ها را فراهم می کند. فیلدهایی که می سازید، توسط تمامی کاربرانی که از طریق حساب کاربری شما به CRM دسترسی دارند، قابل استفاده است. مگر اینکه شما برای پروفایلهای کاربران، محدودیت دسترسی تعریف کنید.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT