وظیفه ارسال SMS

وظیفه ارسال SMS

Cytco CRM این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید SMS های هشدار دهنده برای مشتریانتان ارسال کنید. علاوه بر آن با کمک گردش کار می توانید این کار را بصورت اتوماتیک انجام دهید. قبل از تنظیم “وظیفه ارسال SMS” باید اطمینان حاصل کنید که هشدار دهنده SMS شما پیکر بندی شده است. در این قسمت سعی شده است تا نحوه تنظیم گردش کار برای اتوماتیک کردن روند ارسال SMS به سرنخ ها توضیح داده شود.

هدف نهایی که در گردش کار نهفته شده است، سعی در تنظیم ارسال SMS هشدار به سرنخ ها، در زمانی است که وضعیت سرنخ در حالت واجد شرایط است.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT