واجد شرایط بودن سرنخ

  فروش, ماژول ها

واجد شرایط بودن سرنخ

Cytco CRM پلت فرم بصری برای پیگیری و مدیریت سرنخ ها است. طبقه بندی سرنخ ها، باعث تشخیص سرنخ هایی که پتانسیل تبدیل شدن به فروش  را دارند، شناسایی و  پیگیری شوند. این قضیه به طرز قابل توجهی تلاشهای تیم فروش را کاهش داده و در زمانشان صرفه جویی خواهد کرد و در نتیجه تیم فروش می تواند مجموعه ای از سرنخ ها را که به خرید نزدیک هستند، کشف کند.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT