مبدل ایمیل

شما روزانه هزاران ایمیل را ارسال و دریافت می کنید. با سرنخ ها، مشتریان،همتایان خود و … در تعامل هستید. مبدل ایمیل برای مدیریت ایمیل های شما به صورت موثر، به صورت هوشمند عمل می کند. مبدل ایمیل، وظایف شما را با مدیریت ایمیل های مربوطه در یک مسیر سازماندهی شده ساده می سازد. این مدیریت، امکان تنظیم صندوق ایمیل برای جستجوی ایمیل ها و ایجاد رکودهای فرصت در سیتکو CRM را به شما می دهد. می توانید قوانینی برای مشخص کردن عملکردهایی که باید روی ایمیل شما اجرا شوند تعریف کنید. ایمیل های شما به صورت خودکار اسکن می شوند، مگر اینکه وظیفه اسکن

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT