ماژول ساز

توجه: این ویژگی فقط در نسخه کامل و منحصر به فرد سیتکو CRM وجود دارد.

سیتکو CRM برای ایجاد ماژول های اساسی خود به عنوان نیازهای کسب و کار از ماژول ساز استفاده می کند و از این طریق به شما کمک می کند.

 

توجه: فقط مدیران می توانند ماژول های سفارشی را تحت تنظیمات ایجاد و مدیریت کنند.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT