فهرست موجودی

  فهرست موجودی, ماژول ها

با غربالگری خطرات موجود در دسته بندی محصولات ارائه شده به مشتریان و محصولاتی که از فروشندگان تهیه کرده اید، می توانید به لیست موجودی ها دسترسی پیدا کنید. ماژول هایی مانند محصولات، خدمات، کتابچه قیمت، فروشندگان، سفارش های فروش و غیره در ساماندهی محصولات موجود در انبار، پیش بینی درخواست ها، جایگزینی اقلام در انبار و برآورد درآمدها، به شما کمک می کنند. با کنترل سهام در موجودی خود به طور موثر،  قادر به ارائه خدمات به مشتریان در سطح مطلوب باشید.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT